Chat with us, powered by LiveChat

Welke garantie op zonnepanelen bij faillissement?

Hoe de garantie op zonnepanelen bij faillissement is geregeld is een vraag die veel mensen zich geheel terecht stellen. Een installatie met zonnepanelen is een niet onaanzienlijke investering waardoor het niet meer dan logisch is dat je deze zo goed mogelijk zal willen bewaken. 

In principe heb je bij de plaatsing van een installatie met zonnepanelen te maken met niet één, maar wel twee verschillende partijen. De eerste partij is de leverancier van de panelen die ze doorgaans plaatst, maar daarnaast heb je uiteraard ook de fabrikant. Van welke van deze twee partijen ontvang je garantie en wat wanneer één van beiden op een zeker ogenblik failliet gaat?

Hoe werkt de garantie zonnepanelen bij faillissement? 

Voordat we dieper ingaan op de garantie zonnepanelen bij faillissement is het belangrijk om te weten dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende soorten garanties bij zonnepanelen installaties. Het gaat hierbij dan meer concreet om: 

 1. De productgarantie;
 2. De garantie op het vermogen;
 3. De garantie op de installatie; 

Het type garantie waar je aanspraak op wil maken is bepalend voor de partij die ervoor verantwoordelijk is. Voor de garantie op de installatie geldt dat je terecht kan bij de fabrikant. Voor de garantie op de installatie evenals voor de systeemgarantie geldt dat je de leverancier van de zonnepanelen moet aanspreken.

Wat bij een faillissement van de leverancier of de producent?

Is er sprake van een faillissement? Dan zal de garantie op je zonnepanelen doorgaans komen te vervallen. Dit betekent dat je de herstelling uit eigen zak zal moeten betalen. Dit kan een beetje vergeleken worden met wanneer je bijvoorbeeld een televisie koopt en de fabrikant van die televisie failliet gaat. Aan de garantie die initieel werd geboden heb je dan niets meer. Hetzelfde is ook van toepassing voor je zonnepanelen. 

In bepaalde gevallen is het zo dat bedrijven ervoor kiezen om geld opzij te zetten voor bepaalde garantieaanspraken. Hiervoor kan dan gebruik worden gemaakt van bankgaranties. Of de fabrikant of de leverancier van jouw installatie met zonnepanelen geld opzij heeft gezet is afhankelijk van de partij in kwestie. Dit kan je uiteraard altijd navragen.

Een leverancier of fabrikant van zonnepanelen kan ervoor kiezen om zich te laten verzekeren bij een ‘garantiefonds zonnepanelen’. In dat geval kan je nog steeds rekenen op de beloofde garantie op je zonnepanelen bij een faillissement. Voor dergelijke garantiefondsen geldt namelijk in de praktijk dat ze garanderen dat, in geval van faillissement, de garanties overgenomen zullen worden door een andere leverancier.

Garantie zonnepanelen bij faillissement: waar rekening mee houden?

Heb je er reeds voor gekozen om te investeren in zonnepanelen en ligt de installatie nu reeds op je dak? Dan is er in principe niets meer wat je nog kan doen om de garantie van jouw zonnepanelen installatie veilig te stellen. Wel is het zo dat je na kan gaan over welke regelingen jouw leverancier precies beschikt om de garantie veilig te kunnen stellen.

Beschik je nog niet over zonnepanelen op het dak van je woning, maar ben je wel van plan om er te plaatsen? In dat geval loont het altijd de moeite om na te gaan hoe de garantievoorwaarden van jouw (potentiële) leverancier of installateur zijn geregeld. Controleer daarbij ook of de leverancier van je keuze mogelijk is aangesloten bij een brancheorganisatie. In dat geval is er immers vaak sprake van een zogenaamde geschillencommissie waar je als mogelijke gedupeerde bij terecht kan.

Let ook op de gevraagde aanbetaling 

Voorafgaand aan de plaatsing van een installatie met zonnepanelen is het zo dat er altijd een aanbetaling dient te gebeuren. Voor een leverancier van zonnepanelen geldt dat hij of zij maximaal 50 procent van het totaalbedrag als aanbetaling mag vragen. Er zijn echter voldoende bedrijven die werken met aanbetalingen die een flink stuk lager zijn gelegen. Dient er een aanzienlijke aanbetaling te gebeuren? Dan spreekt het voor zich dat het des te belangrijker is om grondig na te gaan welke garanties er worden geboden in geval van een mogelijk faillissement. 

De meerwaarde van een garantiefonds zonnepanelen

De garantie op zonnepanelen bij faillissement is dus pas echt optimaal wanneer er sprake is van een dekking die wordt verstrekt door een garantiefonds. Op de Nederlandse markt maken we een onderscheid tussen drie verschillende garantiefondsen voor zonnepanelen, namelijk:

 1. Stichting Garantiefonds ZonneEnergie;
 2. Stichting Garantiefonds ZonZeker;
 3. Garantiefonds Duurzame Energie;

Voor deze verschillende garantiefondsen geldt dat ze allemaal een bepaalde zekerheid bieden ten opzichte van de consument of het bedrijf dat zonnepanelen laat plaatsen. Wel is het zo dat er aan de garanties die worden verstrekt, steevast bepaalde voorwaarden zijn verbonden. 

Voor de Stichting Garantiefonds ZonneEnergie geldt bijvoorbeeld dat bij een faillissement van het aangesloten installatiebedrijf ook de mogelijke aanbetaling die is gebeurd is verzekerd. Dit echter op voorwaarde dat de aanbetaling niet meer dan 30 procent bedraagt van het totaalbedrag van de installatie en niet hoger uitvalt dan 3.000 euro.

Garantie op verschillende niveaus

Een ander garantiefonds voor zonnepanelen is ‘Stichting Garantiefonds ZonZeker’. Voor dit garantiefonds geldt dat er drie verschillende niveaus van zekerheden door worden aangeboden. Hierbij is het zo dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de formules:

 1. ZonZeker Budget;
 2. ZonZeker Basis;
 3. ZonZeker Extra;

In het meest optimale geval, namelijk bij het ZonZeker Extra level, is het zo dat de garanties van de oorspronkelijke installateur overgenomen zullen worden voor een periode van 10 tot 15 jaar door een andere installateur in geval van faillissement.

Hoe belangrijk is een optimale garantieregeling voor je zonnepanelen?

Er zijn verschillende factoren die een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het uiteindelijke rendement waar je op kan rekenen bij een investering in zonnepanelen. Uiteraard zijn er de technische specificaties en de kwaliteit van de installatie op zich. Dit gezegd hebbende zijn er ook nog tal van andere factoren om aandacht aan te besteden. Denk hierbij aan:

 • De kosten voor je zonnepanelen; 
 • De subsidie voor zonnepanelen die je kan ontvangen;

Door te kiezen voor een optimale prijs-kwaliteit garantie in combinatie met een zo optimaal mogelijke subsidie kan je de terugverdientijd beperken en bijgevolg ook de uiteindelijke meerwaarde optimaliseren. Dit gezegd hebbende mag ook het belang van de garantie die wordt geboden zeker niet worden onderschat. Ook deze kan je globale rendement over de lange(re) termijn namelijk zeer aanzienlijk beïnvloeden. Door te kiezen voor een partij die is aangesloten bij een zonnepanelen garantiefonds kan je een niet onbelangrijk risico preventief indekken. 

Bronvermelding: Stichting Garantiefonds ZonZeker

Meest beoordeelde installateur in Noord-Nederland

Bereikbaar tot 17:00

© 2024 GewoonZon door RocketCare.nl